طراحی ، ساخت و تولید

IC Design and Product.jpg

در این روش که به اصطلاح Fabless Design می گویند ، طراحی قطعه بر اساس نوع نیازمندی در ابتدا با یکی از سازنگان تراشه هماهنگ شده و پس از دریافت تکنولوژی فایل و نصب بر روی نرم افزار طراحی (Cadence) ، طراحی آغاز می گردد.کل فرایند طراحی و ساخت معمولا در حدود یکسال زمان برده و تراشه نمونه سازی می گردد. پس از تست و تایید می توان به هر تیراژ مد نظر ، قطعه را تولید نمود. شکل مقابل نمونه ای از تراشه ساخته شده با استفاده از تکنولوژی CMOS می باشد.