نرم افزار نویسی (APPLET) بر روی کارت در محیط جاوا

Applet.jpg

از آنجاییکه استفاده از کارت هوشمند مستلزم شخصی سازی کارت بوده و الزاما باید نرم افزارهایی را در داخل کارت برنامه ریزی کرد تا بتوان از آن استفاده نمود ، فلذا شرکت پردیس مبین ایرانیان با در اختیار داشتن کادر مجرب قادر است تا هر نوع نرم افزار را بر اساس نیاز مشتری نوشته و ارائه نماید.